Snel contact

info@denbutterenvoogt.nl | (0184) 69 15 03

Duurzaamheid

Den Butter & Voogt heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en is er van overtuigd dat dit de toekomst heeft. Deze overtuiging werkt zich uit in een voortdurend zoeken naar concrete, praktische oplossingen voor elke situatie en daarbij staat ook de zorg voor mens en milieu centraal als rentmeesters van onze omgeving.

We laten ons leiden door de gedachte dat duurzaamheid extra dimensie geeft aan het begrip kwaliteit en daarbij niet de belangrijke waarden als haalbaarheid, beleving, praktisch gebruik en kosten uit het oog te verliezen. Hierbij wordt bij elk project concreet de goede balans gezocht.

Duurzaamheid in de praktijk

  • Div. onderhouds- en restauratiewerken waarbij behoud zoveel als mogelijk voor vervanging gaat
  • Hergebruik van materialen door ook met beleid te demonteren (duurzaam slopen), om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling). Het scheiden van herbruikbare afvalstoffen vinden we belangrijk om zuinig om te gaan met de grondstoffen die de Aarde biedt.
  • Gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van verwerkers en bewoners, FSC hout en PEFC hout;
  • Innovatieve duurzaamheidtechnologieën, vooral  op het gebied van installatietechniek.
  • Een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; of door dampopen te bouwen en met gebruik van biobased materialen zoals hout, vlasisolatie, wol en leem;
  • Verantwoord watergebruik;
  • Respect voor de omgeving.
  • Onze bedrijfslocatie is naast isolatie ook voorzien van zonnepanelen en oudere verlichting vervangen door led TL.

Referentieproject

Een interessant project is de restauratie van “De Witte Roos, aan de Oude Delft 73 in Delft. In dit project worden veel moderne technieken geïmplementeerd in een oud pand en daarbij kennis verzameld en ook gedeeld.

Bijzonder is dat veel innovatieve duurzaamheidtechnologieën zijn/ worden toegepast. Het voordeel is dat een heel plezierig binnenklimaat wordt gecreëerd, door lage temperatuurverwarming- en koeling, en dat de gebruik van energie en water uitzonderlijk laag zijn.

Door goede isolatie, toepassing van zeer energiezuinige installaties en verlichting, hergebruik van warmte en benutting van zonne-energie op verschillende manieren en een geavanceerd energiebeheersysteem is de CO2-uitstoot 90% minder dan van een vergelijkbaar conventioneel gerestaureerd gebouw. Gefilterd hemelwater wordt gebruikt voor toiletspoeling, de tuin en het schoonmaken van het gebouw. Er is een unieke combinatie van centrale en decentrale installatiesystemen. Informatie is te vinden op: www.witteroos.nl