Snel contact

info@denbutterenvoogt.nl | (0184) 69 15 03

Over ons

Den Butter & Voogt is een klein en persoonlijk aannemingsbedrijf gevestigd in Bleskensgraaf, in 2002 opgericht door de compagnons Martin den Butter en Arie Voogt. De kleinschalige opzet resulteert in een laagdrempelige, altijd bereikbare organisatie. Onze brede opdrachtgeverskring bestaat uit particulieren, overheid en het bedrijfsleven.

Historie

Op 7 augustus 1967 nam Marius den Butter het dorpstimmerbedrijf over van Arie Ooms, die om gezondheidsredenen en leeftijd met het bedrijf wilde stoppen. Marius had na de ambachtschool zijn ervaring opgedaan bij plaatselijke bedrijven zoals Timmerfabriek v.d. Berg, timmerbedrijf Lucas Bons en “Gart” Prins. Hij haalde zijn diploma gezel en meestertimmerman en later in de avonduren ook zijn aannemersdiploma. De inschrijving in het handelsregister dateert van 1850, mogelijk is de kamer van koophandel toen gaan registreren, en kan de ouderdom van het bedrijf nog wel hoger liggen. In onze collectie van oude gereedschappen met initialen van Ooms zijn schaven uit de 18e eeuw aangetroffen. In 1995 zijn vader en zoon M. den Butter een vennootschap onder firma aangegaan. En vanaf 2002 dateert een vennootschap met A.H. Voogt uit Papendrecht. Den Butter sr. was toen al gepensioneerd. Per 23 maart 2022 is de vennootschap onder firma omgezet in een B.V.. De bedrijfslocatie bleef steeds ongewijzigd.

diploma Meester Timmerman

Werkzaamheden

De dorpstimmerman verrichte alle werkzaamheden gerelateerd aan hout. Naast het bouwen en onderhouden van huizen, stallen en schuren kwamen ook de volgende zaken of producten onder handen:

schouwen (platboom vaartuig) voor de boeren, ook het teren en opnieuw bepekken, klompen aanpassen als deze knelden, pompemmers en harten vervangen in de houten of loden water zwengelpompen, polstokken met een voet, melkkrukjes, een schieter voor de bakker om het brood mee uit de oven te halen. Een houten kruiwagen, roeispaan of een hooirijf. Het repareren van houten wielen. Ook eiken doodskisten werden, na het inmeten van de overledene, op maat gemaakt. Dit werk had uiteraard altijd voorrang op het reguliere werk. Er is inmiddels heel veel veranderd.

Martin en Arie leiden nu het bedrijf met een hecht team werknemers, leerlingen en vakkundige ZZP’ers. Naast allerhande onderhoud, renovatie, verbouwingen en kleinschalige nieuwbouw hebben we ook de kennis en het vakmanschap in huis voor restauratiewerk, enig molenmakerswerk en traditionele bouw. Juist ook werkzaamheden die extra vakmanschap, inzicht of afwerking vereisen zijn voor ons een uitdaging. Het persoonlijk contact met, en waardering van onze klanten is onze drijfveer om net even iets meer aandacht en zorg aan ons werk te schenken.

Naast de “eigen” werkzaamheden, voeren wij ook uw complete verbouwing, aanbouw, nieuwbouw en restauratie uit met de daarbij behorende coördinatie van onderaannemers en leveranciers.

We bedenken duurzame en creatieve oplossingen. De bouwtijd is uiteraard afhankelijk van de opdracht.Wij proberen deze altijd op uw wensen af te stellen, zodat u ook zo min mogelijk hinder ondervindt van de bouw. We realiseren ‘uw’ klus of bouwwerk, uniek, nostalgisch, of juist heel modern, geheel aan de hand van uw wensen!

Nog steeds is het werk binnen ons bedrijf heel divers en afwisselend. Zie een overzicht van onze projecten.